Register a domain name | Get your website designed | Get it hosted
-only @tremhost, order now

Gore Rezvidzidzo

  • 0 Replies
  • 17847 Views
*

Offline Khumalo

  • *
  • 10
  • +0/-0
  • I shout so that you can hear me loud and clear
    • View Profile
Gore Rezvidzidzo
« on: July 05, 2015, 05:19:08 AM »
Tava pahalf yegore and munenge murikudzidza zvakawanda since riri Gore rezvedzidzo nemudzidzisi wenyu chaiye Tine Nhasi ndiri kukupai homework.

Nditumirei mhinduro pamibvunzo
inotevera.

1. Ko munhu anokwanisa kuchema here kana ari pasi pemvura?

2. Ko hove dzinombonzwawo nyota
here?

3. Ko sei shiri dzisingadonhi padzinenge dzakarara mumuti?

4. Ko sei imba ichinzi building asi iyo
yakapera kuvakwa kare?

5. Ko pavanoti chikafu chembwa
chitsva uye chava kunaka
zvakawedzerwa, ndiani anenge
achiravira?

6. Kuudza munhu kuti ndinokuda hausi mubvunzo asi sei vanhu vachitarisira mhinduro?

7. Ko sei glue risinganamiri mugaba
raro?

8. Kana muchiti mari haimeri mumiti, Ko sei mabank aine mabranches?

9. Ko sei tichiwana nzvimbo dzekupaka mota pamabhawa asi mutemo usingabvumiri kuti munhu achaire mota akanwa doro?

10. Ko sei mvura inopisa ichidzima
moto asi paraffin inotonhora ichiutungidza?

Chidzidzo icho anza dzangu mangwana chaiye

 Shout 3.0 © 2014-2016, Shout Website by Tremmly